Číslo faktúry: SK9620112195

Dodávateľ: J&S s.r.o., IČO: 14578452147, Adresa sídla: Miletičova 5487

Názov organizácie objednávateľa: Školská jedáleň Milešovská, IČO: 5464645654654, Adresa sídla: Školská ulica 7854, Piešťany

Predmet: Kosenie trávy

Uhradené: 26.01.2016

Zverejnené: 26.01.2016

Cena: 2 000 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing.Ján Wilmohovoričko
Funkcia zodpovednej osoby: Riaditeľ

Poznámka:

Úradná tabuľa (ver. 4.0.0), (C) 2005 - 2020 Copyright by holdysoftware, All Rights Reserved.
sors