Číslo faktúry: SK115441234547

Dodávateľ: VEkTORSA, IČO: 979879879, Adresa sídla: Jánskeho 22

Názov organizácie objednávateľa: Materská škôlka Alexyho, IČO: 7878787878787878787, Adresa sídla: Rastislavova 159, Nitra

Predmet: Oprava počítačovej siete

Uhradené: 16.02.2016

Zverejnené: 16.02.2016

Cena: 2 000 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing.Ján Wilmohovoričko
Funkcia zodpovednej osoby: Riaditeľ

Poznámka:

Úradná tabuľa (ver. 4.0.0), (C) 2005 - 2020 Copyright by holdysoftware, All Rights Reserved.
sors