DEMO stránka

Objednavatelé

ID Názov organizace objednavatele Adresa sídla IČO Smlouvy Objednávky Faktury
4 ZŠ Alexyho Trenčianska cesta 22 54654645654 0 0 0
3 Študentský internát Mahonyho Školská ulica 7854, Prešov 453688725639756 0 0 0
2 Materská škôlka Alexyho Rastislavova 159, Nitra 7878787878787878787 0 0 1
1 Školská jedáleň Milešovská Školská ulica 7854, Piešťany 5464645654654 2 4 7